คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ห้องแสดงภาพ
พิมพ์หน้านี้

ภาพกิจกรรม

เนื้อหาภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ

ภาพกิจกรรมภาพที่ 1

หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ห้องแสดงภาพ | ภาพกิจกรรม