ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกลาโหม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกลาโหม

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดสิ้นสุดวาระเมื่อ พิมพ์หน้านี้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกลาโหม

1. พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง ร.น.
ประธานคณะกรรมการ
2. พลเอก สุนทร ฮีสวัสดิ์
กรรมการ
3. พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ
กรรมการ
4. พลโท สมบูรณ์ ศรีมณฑา
กรรมการ
5. พล.อ.อ.ครองธรรม รักษ์งาน
กรรมการ
6. ผอ.สตน.กท.
กรรมการและเลขานุการ
7. ผอ.กดสท.สตน.กท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. รอง ผอ.กดสท.สตน.กท.
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกลาโหม | รายชื่อคณะกรรมการ