ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกลาโหม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกลาโหม

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงกลาโหม 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงกลาโหม 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงกลาโหม 22 เม.ย. 57
4 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงกลาโหม 18 ก.ย. 55
5 ภาคผนวก สอบทานรายงานผลการตรวจราชการ ปีพ.ศ. 2549 15 ก.ย. 54
6 สอบทานรายงานผลการตรวจราชการ ปีพ.ศ. 2549 2 ก.ย. 54
7 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของกระทรวงกลาโหม 2 ก.ย. 54
8 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน) ของกระทรวงกลาโหม 30 ส.ค. 54
9 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) ของกระทรวงกลาโหม 26 ส.ค. 54
10 รายการการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 25 ส.ค. 54
11 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
12 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
13 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงกระทรวงกลาโหม 12 ต.ค. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงกลาโหม | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ