ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงการคลัง 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงการคลัง 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงการคลัง 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงการคลัง 18 ก.ย. 55
5 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง 2 ก.ย. 54
6 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการคลัง 2 ก.ย. 54
7 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการคลัง 30 ส.ค. 54
8 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) ของกระทรวงการคลัง 26 ส.ค. 54
9 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 25 ส.ค. 54
10 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
11 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการคลัง | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ