ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงต่างประเทศ 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงการต่างประเทศ 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงต่างประเทศ 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงการต่างประเทศ 18 ก.ย. 55
5 ภาคผนวก รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 15 ก.ย. 54
6 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 2 ก.ย. 54
7 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 2 ก.ย. 54
8 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน) 30 ส.ค. 54
9 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 26 ส.ค. 54
10 รายงานผลการดำเนินงานของการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 25 ส.ค. 54
11 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
12 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
13 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงการต่างประเทศ 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ