ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ

 

 

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
พิมพ์หน้านี้

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

1. นางอัญญาพร เลิศพงศาภรณ์ 0 2643 5000 ต่อ 3701
2. นางสาวเนตรชนก เกษโรจน์ 0 2643 5000 ต่อ 3700
3. นางชลธิฌา เจริญรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการต่างประเทศ | รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ