ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

ยินดีต้อนรับ
 

ข่าวสารกิจกรรม


ห้องแสดงภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายงานการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา