ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 18 ก.ย. 55
5 รายงานการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 2 ก.ย. 54
6 รายงานการสอบทานผลการดำเนินงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 2 ก.ย. 54
7 รายการสรุปผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รอบ 12 เดือน 30 ส.ค. 54
8 รายงานการสอบทานผลการดำเนินงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 26 ส.ค. 54
9 รายงานการสอบทาน รายงานผลการตรวจสอบราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 25 ส.ค. 54
10 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
11 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
12 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ