ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงคมนาคม 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของประจำกระทรวงคมนาคม 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงคมนาคม 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงคมนาคม 18 ก.ย. 55
5 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2549 15 ก.ย. 54
6 รายงานสรุปผลการสอบทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม 2 ก.ย. 54
7 รายงานผลการสอบทานประจำปีงบประมาณ 2552 ของ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม 30 ส.ค. 54
8 รายงานผลการสอบทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงคมนาคม 25 ส.ค. 54
9 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
10 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
11 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงคมนาคม 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ