ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

ยินดีต้อนรับ
 

ข่าวสารกิจกรรม


ห้องแสดงภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
รายงานสรุปผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร