ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 18 ก.ย. 55
5 รายงานสรุปผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 2 ก.ย. 54
6 รายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2552 30 ส.ค. 54
7 รายงานสรุปผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 25 ส.ค. 54
8 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
9 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
10 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ