ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงพลังงาน 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงพลังงาน 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงพลังงาน 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงพลังงาน 18 ก.ย. 55
5 ภาคผนวก การสอบทานผลการดำเนินงานกระทรวงพลังงาน ของ ค.ตป.ประจำกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2549 15 ก.ย. 54
6 การสอบทานผลการดำเนินงานกระทรวงพลังงาน ของ ค.ตป.ประจำกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2549 15 ก.ย. 54
7 รายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 2 ก.ย. 54
8 รายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 30 ส.ค. 54
9 รายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำกระทรวงพลังงาน 25 ส.ค. 54
10 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
11 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
12 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงพลังงาน 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพลังงาน | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ