อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 18 ก.ย. 55
5 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 14 ก.ย. 54
6 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 30 ส.ค. 54
7 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 26 ส.ค. 54
8 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ส่วนที่ 2) 8 เม.ย. 54
9 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ส่วนที่ 1) 8 เม.ย. 54
10 รายการผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ระหว่างปีงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) พ.ศ. 2552 4 ก.พ. 53
11 รายงานกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ส่วนที่ 2 24 พ.ย. 52
12 รายงานกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ส่วนที่ 1 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ