อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

 

 

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
พิมพ์หน้านี้

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

1. นางสาวภารณี วัฒนา 0 2280 4085 ต่อ 1411
2. นางสาวประสพสุข ทรงผาสุก 0 2280 4085 ต่อ 1422
3. นางนิสวันต์ พิชญ์ดำรง 0 2280 4085 ต่อ 1507
4. นางสาววิมลมาส ประยงค์ทรัพย์ 0 2280 4085 ต่อ 1502
5. นายปิยะ ไวจงเจริญ 0 2280 4085 ต่อ 1502
6. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ 0 2356 9999 ต่อ 9915
7. นางสาวสุภาพร สีรวณิชย์ 0 2356 9999 ต่ิอ 8909
8. นางสาวน้ำเพชร วงศ์ประทีป 0 2270 0423

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ | รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ