ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์

 

 

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
พิมพ์หน้านี้

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

1. นายสมพร ธรรมบูชิต ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
2. นางสาวชนิดาภา เปรยะโพธิเดชะ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ | รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ