ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
พิมพ์หน้านี้

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

1. นางสาวนงนภัส ล้ำภักดี 0 2628 6348
2. นางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโครต ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ พัตรสงวน ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงศึกษาธิการ | รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ