คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ

 

 

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
พิมพ์หน้านี้

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

1. นางกิตติยา คัมภีร์ 02-3569999 ต่อ 9945
2. นางสาวกนกอร จิระนภารัตน์ 02-3569999 ต่อ 8937
3. นายพูนลาภ แก้วแจ่มศรี 02-3569999 ต่อ 8862
4. นางสาวเพ็ญนภา ปานชื่น 02-3569999 ต่อ 8868
5. นางวาสนา จัตุพร 02-3569999 ต่อ 8931
6. นายอภิศักดิ์ หัตถะแสน 02-3569999 ต่อ 8816
7. นางสาวปณิตา ปิยะพุทธิชัย 02-3569999 ต่อ 8838
8. นางสาวสุธาทิพย์ ปานแม้น 02-3569999 ต่อ 8902

 


หน้าหลัก | คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจฯ | รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ