คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 18 ส.ค. 52 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ รวม 2 ฉบับ

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 ซึ่งมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. คือ ร่าง กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม | ข่าวสารกิจกรรม | สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 18 ส.ค. 52 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ รวม 2 ฉบับ