อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

 

 

ยินดีต้อนรับ
 

ข่าวสารกิจกรรม


ห้องแสดงภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร ความมั่นคง และการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ