อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

 

 

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
พิมพ์หน้านี้

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

1. นางสาววนิดา สุวรรณประภา 0 2356 9999 ต่อ 8885
2. นางสาวทองกร บุญอำนาจเดช ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
3. นายมารุต ปรียากร ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านบริหารและส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง | รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ