อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

 

 

ห้องแสดงภาพ
พิมพ์หน้านี้

รายงาน การตรวจติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ชุมชนพอเพียง) ณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๗

รายงาน การตรวจติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ชุมชนพอเพียง) ณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์

หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2 | ห้องแสดงภาพ | รายงาน การตรวจติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ชุมชนพอเพียง) ณ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ ๗