อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2

 

 

ห้องแสดงภาพ
พิมพ์หน้านี้

รายงานการตรวจติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ชุมชนพอเพียง) ณ บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๑

รายงานการตรวจติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ชุมชนพอเพียง) ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ชุมชนพอเพียง ณ บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๑

ณ บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จังหวัดเพชรบูรณ์

หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 2 | ห้องแสดงภาพ | รายงานการตรวจติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ชุมชนพอเพียง) ณ บ้านป่าม่วง หมู่ที่ ๑