คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

 

 

ยินดีต้อนรับ
 

ข่าวสารกิจกรรม

สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒

สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒


ห้องแสดงภาพ

สรุปลงพื้นที่ อ.ค.ต.ป. ภาคกลาง ตรวจงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ปฏิทินกิจกรรม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของอ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 รอบที่ 2
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 รอบที่1
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของอ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1