คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

ข่าวสารกิจกรรม

 

สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒

สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒

สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

สรุปผลการตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สรุปลงพื้นที่ อ.ค.ต.ป. ภาคกลาง ตรวจงาน จังหวัดสุพรรณบุรี

หน้า : 1    

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 | ข่าวสารกิจกรรม