อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของอ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑ 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 รอบที่ 2 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 รอบที่1 23 เม.ย. 57
4 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของอ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด คณะที่ ๑ 22 เม.ย. 57
5 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 18 ก.ย. 55
6 รายงานสรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 14 ก.ย. 54
7 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระหว่างปี (รอบ 12 เดือน) ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 30 ส.ค. 54
8 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปี (รอบ 6 เดือน) ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 30 ส.ค. 54
9 รายงานสรุปผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 ส.ค. 54
10 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ส่วนที่ 2) 8 เม.ย. 54
11 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ส่วนที่ 1) 8 เม.ย. 54
12 รายการผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) พ.ศ. 2552 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 4 ก.พ. 53
13 รายงานผลการตรวจสอบฯ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 1 | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ