อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของอ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๔ 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 รอบที่ 2 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 รอบที่ 1 23 เม.ย. 57
4 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของอ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๔ 22 เม.ย. 57
5 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รอบ 12 เดือน) ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 5 6 พ.ย. 55
6 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มจังหวัดคณะที่ 5 18 ก.ย. 55
7 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงดหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 14 ก.ย. 54
8 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 30 ส.ค. 54
9 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 26 ส.ค. 54
10 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ส่วนที่ 2) 8 เม.ย. 54
11 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ส่วนที่ 1) 8 เม.ย. 54
12 รายการผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) พ.ศ. 2552 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ก.พ. 53
13 รายงานผลการตรวจสอบฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4 | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ