ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของสำนักนายกรัฐมนตรี 18 ก.ย. 55
5 ภาคผนวก รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบและประเมินผลส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 31 ม.ค. 50
6 รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบและประเมินผลส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 31 ม.ค. 50
7 รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบและประเมินผลส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 31 ม.ค. 51
8 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ก.พ. 53
9 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ก.พ. 52
10 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
11 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
12 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนที่ 3 25 พ.ย. 52
13 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนที่ 2 25 พ.ย. 52
14 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. สำนักนายกรัฐมนตรี 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ