ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
พิมพ์หน้านี้

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

1. นางสุจิตร โชติพณิช ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
2. นางอุไรวรรณ เจียกุลธร 0 2280 7802
3. นางเพลินพิศ โพธิสัตย์ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
4. นางสาวสุจิตรา อนุนันตกุล ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
5. นายพิสุทธิ์ บุญเชย ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
6. นางกิริยา อิ่มบุญตา ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี | รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ