เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
เปิดอ่าน 594 ครั้ง พิมพ์หน้านี้

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ดาวน์โหลด [ZIP]


หน้าหลัก | เอกสารดาวน์โหลด | เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559