เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
เปิดอ่าน 1244 ครั้ง พิมพ์หน้านี้

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ดาวน์โหลด [ZIP]


หน้าหลัก | เอกสารดาวน์โหลด | เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559