เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
เปิดอ่าน 691 ครั้ง พิมพ์หน้านี้

เอกสารประกอบการสัมมนา การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561_12-01-61(1)

ทิศทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดย รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

downloadfile_1515787754.pdf (909.36 kb)

หน้าหลัก | เอกสารดาวน์โหลด | เอกสารประกอบการสัมมนา การชี้แจงแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561_12-01-61(1)