เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด

 

คู่มือการสอบทานผลการดำเนินงานของภาคราชการ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด)


downloadfile_1259849175.pdf (6.01 mb)
ดาวน์โหลด 1,409 ครั้ง

แนวปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวง จัดพิมพ์โดย ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ฉบับพิมพ์ ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2550 ( ค.ต.ป. ประจำกระทรวง )


downloadfile_1259849226.pdf (520.95 kb)
ดาวน์โหลด 1,531 ครั้ง

แนวทางการปฏิบัติงานของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง


downloadfile_1259849760.pdf (1.85 mb)
ดาวน์โหลด 1,325 ครั้ง

แนวทางการปฏิบัติงานของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด


downloadfile_1259849842.pdf (1.67 mb)
ดาวน์โหลด 1,349 ครั้ง

รายละเอียดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549


downloadfile_1259849964.pdf (152.09 kb)
ดาวน์โหลด 1,348 ครั้ง

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2550


downloadfile_1259849993.pdf (200.52 kb)
ดาวน์โหลด 1,272 ครั้ง

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551


downloadfile_1259850007.pdf (191.03 kb)
ดาวน์โหลด 1,281 ครั้ง

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552


downloadfile_1259850023.pdf (166.47 kb)
ดาวน์โหลด 1,363 ครั้ง

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549


downloadfile_1259852761.pdf (843.59 kb)
ดาวน์โหลด 1,345 ครั้ง

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550


downloadfile_1259852915.pdf (3.66 mb)
ดาวน์โหลด 1,397 ครั้ง

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553


downloadfile_1268363330.zip (7.15 mb)
ดาวน์โหลด 3,205 ครั้ง

แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554


downloadfile_1303195468.pdf (256.11 kb)
ดาวน์โหลด 2,423 ครั้ง

หน้า : 1 2 3 4    


หน้าหลัก | เอกสารดาวน์โหลด