ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แชร์หน้านี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบประเด็นการพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองน่าอยู่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา Phuket Smart City ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว) หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการค้าจังหวัด เมื่อวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2564