รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

แชร์หน้านี้

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ 18 ก.ย. 55
5 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร ความมั่นคง และการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 14 ก.ย. 54
6 กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร ความมั่นคง และการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 30 ส.ค. 54
7 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านบริหาร ความมั่นคง และการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 30 ส.ค. 54
8 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวง ด้านบริหาร ความมั่นคง และการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 26 ส.ค. 54