การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเด็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตการณ์โควิด – 19 ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่าง ๆ และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

แชร์หน้านี้