กระทรวงสาธารณสุข

แชร์หน้านี้

นายอำนวย กาจีนะ
ประธานกรรมการ
นายสุพรรณ ศรีธรรมมา
กรรมการ
นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์
กรรมการ
นางพรทิพย์ วงศ์รัตนพงษ์
กรรมการ
นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
กรรมการและเลขานุการ
นายชัยพร สุชาติสุนทร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวเครือพันธุ์ บุกบุญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ