กระทรวงแรงงาน

แชร์หน้านี้

ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์
ประธานกรรมการ
นายปั้น วรรณพินิจ
กรรมการ
พลตำรวจเอก อุดม รักศีลธรรม
กรรมการ
พลตำรวจโทนเรศ เทียนกริม
กรรมการ


ร้อยตำรวจเอกสุธรรม เชื้อประกอบกิจ
กรรมการ


นางสาวรัชนี ศรีชนะชัยโชค
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกาญจนกัญจ์ มงคลสีมานนท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวิษณุ สวัสดิสวนีย์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ