กระทรวงมหาดไทย

แชร์หน้านี้

นายวิชัย ศรีขวัญ
ประธานกรรมการ
นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี
กรรมการ
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
กรรมการ
นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
กรรมการ
นายวิเชียร พุฒิวิญญู
กรรมการ
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
กรรมการและเลขานุการ
นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวดรุณศิริ แพน้อย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ