อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายการผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 10 ก.พ. 53
2 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปี 2551 ภาคผนวก 4 - 5 25 พ.ย. 52
3 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปี 2551 11 พ.ย. 52
4 รายงานการสอบทานของสภาที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2551 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ