ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
พิมพ์หน้านี้

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

1. นางสาวจิรนันท์ พงศ์สำราญ 0 2282 0528
2. นางสาวพวงผกา สุวรรณรักษ์ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ ช่อชัยพฤกษ์ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
4. นางสาวจิราวรรณ สมัคร ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
5. นางสาวเหรียญทอง สะอาดดี ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
6. นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
7. นางสาวนฤมล อดิเรกโชติกุล ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
8. นางสาววนัสนัน ดุษฎีนิธิโรจน์ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ