คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม

 

 

ยินดีต้อนรับ
 

ข่าวสารกิจกรรม


ห้องแสดงภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงคมนาคม
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของประจำกระทรวงคมนาคม
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงคมนาคม
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงคมนาคม
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2549

หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงคมนาคม