ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
พิมพ์หน้านี้

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

1. นางสาวปัทมาวดี พงษ์สวัสดิ์ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
2. นางสาวธิติมา วงษ์รอด ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
3. นางสาวภัทรพร บานแย้ม ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
4. นายชวนะเวทย์ นัยนะแพทย์ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ