ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
พิมพ์หน้านี้

รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

1. นางสาวศศิชา อมแย้ม ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
2. นางบรรจงจิตร พานิชย์พัฒนานนท์ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
3. นางอัจฉรา คงใหญ่ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
4. นางสาวจินดา นริศรานุกูล ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
5. นางจุฑาทิพ เหล่าวิศาลสุวรรณ ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ
6. นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูน ฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | รายชื่อฝ่ายสนับสนุนงานเลขานุการ