ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 18 ก.ย. 55
5 รายงานผลการสอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม 16 ก.ย. 54
6 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม 16 ก.ย. 54
7 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 8 ก.ย. 54
8 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และแบบประเมินตนเอง 30 ส.ค. 54
9 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และ แบบประเมินตนเอง 25 ส.ค. 54
10 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
11 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
12 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงอุตสาหกรรม 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ