คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

 

ข่าวสารกิจกรรม
พิมพ์หน้านี้

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 2/2557

         สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่  2/2557 เมื่อวันที่  26 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ก.พ.ร.  โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ  ก.พ. กรมบัญชีกลาง สภาพัฒน์ และสำนักงาน ก.พ.ร.

 


หน้าหลัก | คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ | ข่าวสารกิจกรรม | สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 2/2557