คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

ยินดีต้อนรับ
 

ข่าวสารกิจกรรม


ห้องแสดงภาพ

ปฏิทินกิจกรรม

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของสำนักนายกรัฐมนตรี
ภาคผนวก รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบและประเมินผลส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี