คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
 

ติดต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0 2356 9999
อีเมล์: paecthai@paecthai.org

แบบฟอร์มติดต่อ

หัวข้อ *
ข้อความ
ชื่อผู้ส่ง *
โทรศัพท์ *
อีเมล์ *
Security code *
 

หน้าหลัก | ติดต่อสอบถาม