การประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 2/2556
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ข่าวทั้งหมด...  

ปฏิทินกิจกรรมอ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกำหนดแนวทาง วิธีการการบูรณาฯ ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ร่างคู่มือฯ ด้านรายงานการเงิน ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง

เอกสารทั้งหมด...  

ชื่อล็อกอิน :
รหัสผ่าน :
จำรหัสผ่าน  
ลืมรหัสผ่าน?
เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน

ดูทั้งหมด...